Istorija programiranja

Odnos hardvera i softvera u programiranju

Logička kola

Mašinsko programiranje

Programski jezici i kompilacija