Digitalni tekst 1/Obrada teksta

vežbe

Raspored praktikuma u maju 2017. godine (III rok)

Za studente koji obnavljaju predmet u zimskom semestru školske 2016/17. godine, bilo da im je on obavezan ili izborni, treba da se jave u prve tri nedelje nastave bilo profesoru bilo asistentu, u vreme konsultacija i da se popunom obrasca izjasne koje predispitne obaveze od prethodne godine zadržavaju (pohađanje nastave, testovi, seminarski). Posle isteka ove tri nedelje, svi studenti koji se nisu javili profesorima, sve predispitne poene stiču kao da slušaju predmet prvi put.

Sadržaj

Kodiranje

LaTeX

Prvi čas

Drugi čas

U okviru samostalnog rada kod kuće, pokušajte sami da napravite datoteku domaci1.tex, koja posle LaTeX-ovanja izgleda kao domaci1.dvi.

Treći čas

Četvrti čas

Peti čas

Šesti čas

Sedmi čas

Osmi čas

LaTeX-logo.png, 16kB